Beschermen of gevangenzetten

Een tijd terug verzwikte ik mijn enkel op de akker omdat ik er op klompen liep in plaats van ingesnoerd in mijn hoge wandelschoenen. Daar was ik meteen maanden zoet mee. Ik kon mezelf wel schieten. Wat dom om op klompen de akker op te gaan, ik weet dat mijn enkels snel zwikken. 

Maar nee… 

Ik zou een veilig en saai leven kunnen leiden als ik zou willen. Het zou waarschijnlijk rustiger zijn: minder hoge toppen, wellicht minder diepe dalen. Ik kan ervoor kiezen om altijd op mijn hoede te zijn, te allen tijde proberen mezelf te beschermen. Evenzo kan ik ervoor kiezen om mijn hart af te sluiten, me niet meer te openen om te voorkomen dat ik word gekwetst. Play it safe. Niet meer durven dromen uit angst voor teleurstelling. Niet meer uitproberen, niet meer onbezorgd rondlopen. 

Maar dat past me niet. De prijs is te hoog. Soms wil ik onbezorgd vrolijk rondspringen, dansen of rennen. Ik kies ervoor om de deuren wagenwijd open te zetten en het leven en de liefde te laten binnenstromen. Ik kies ervoor om voor mijn dromen te gaan, alles op alles te zetten om ze waar te maken. En dan ga je af en toe onderuit. Soms doe ik iets spontaans wat achteraf niet zo'n goeie uitkomst blijkt te hebben. Ik neem het risico op blessures door mijn leven voluit te leven. 

Het is een balans natuurlijk. Het grootste gedeelte van de tijd doe ik het verstandige: goede schoenen dragen, situaties realistisch inschatten zodat ik mezelf niet overbelast. Maar er moet in mijn leven ook ruimte zijn voor spontaniteit, vrijheid en gekte. Anders houd ik mezelf gevangen.

Soms ga ik onderuit. Het hoort er voor mij bij: ik leef! Ik weiger mezelf nu al gevangen te zetten uit angst voor mogelijk ongemak. Ik wil leven uit vertrouwen. Erop vertrouwen dat - ook als het soms mis gaat - het wel goed komt. Hoe wil jij leven?

Vragen voor jou

  • De balans van jezelf beschermen en risico’s nemen is persoonlijk, voor iedereen verschillend. Met welke consequenties kun je leven? Met welke beperkingen niet?
  • Leef je meer uit vertrouwen, of uit bescherming? Ga deze week eens na naar welke van de twee je neigt in het maken van keuzes en plannen. Weet je waarom je dat zo doet? 
  • Durf je de mensen om je heen te vertrouwen, of ben je meer bezig met jezelf beschermen, afsluiten, indekken, controle houden?
  • Is de balans juist voor jou? Zou je op bepaalde gebieden wat meer kunnen vertrouwen op jezelf, de wereld om je heen, de toekomst? Zou je je op bepaalde gebieden soms beter willen voorbereiden, de veilige of makkelijke optie kiezen?